หวย เมืองไทย มีต้นกำเนิดเมื่อไร เมื่อรู้แล้วจะอึ้ง

ต้นกำเนิด หวย ในประเทศไทย

 

ความเป็นมา สำหรับเรื่องราวของหวยในเมืองไทยนั้นเกิดขึ้นมาใน สมัย ร.3 ปี พ.ศ. 2375 ยุคสมัยนั้นเป็นช่วง ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมนำทรัพย์สินเงินทองออกมาใช้ บางคนก็นำไปฝังดินไว้ ทำให้เกิดการขาดแคลนทางการเงิน จึงมีการก่อตั้งโรงหวยขึ้นโดย  ร.3 โปรดเกล้าฯให้กลุ่มจีนหงเป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อแก้ปัญหาทางการเงิน โรงหวยจึงกำเหนิดมาตั้งแต่ตอนนั้น              ในยุคเริ่มแรกนั้นจะมีแค่กลุ่มคนจีน เท่านั้นที่เล่นหวย ซึ่งจะเรียกว่า ฮวย หวย แปลความหมายว่า ชุมนุมดอกไม้  เพราะวิธีการเล่นคือเขียนหวยเป็นรูปดอกไม้ และต่อมาใด้มีการเปลี่ยนเป็นการใช้ชื่อคนจีน โดยการทำเป็นแผ่นป้ายขนาดเล็ก จำนวน 34 ป้าย  แล้วเขียนชื่อของเหล่าผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณลงบนแผ่นป้าย แล้วให้คนที่เล่นหวยนั้นลงเงินพนันหรือแทงว่า ป้ายออกมาจะเป็นชื่อของใคร อัตราส่วนในการจ่ายเมื่อถูกรางวัลอยู่ที่ 30 ต่อ 1  และเมื่อมีการเล่นหวยขายวงกว้างมากขึ้นและเข้าสู่สังคมคนไทยก็ใด้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยการออกหวยเป็นอักษรภาษาไทย เรียกว่า หวย ก ข ส่วนโรงหวยที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นของรัฐ และให้เอกชนผู้ใด้รับสัมปทานดำเนินการ สำหรับนายอากรหวย จะมีชื่อเรียกว่า ขุนบาล หรือขุนบาน  เป็นผู้เก็บรายใด้จากอากรหวยซึ่งรายใด้นี้มีจำนวนมากและกลายเป็นรายใด้หลักสำคัญของรัฐในยุคนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อความนียมการเล่นหวยมีมากขึ้น เป็นจำนวนที่มากกว่ารัฐจะจัดให้เล่นใด้นั้น จึงใด้เกิดขุนบานเถื่อนขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาใน สมัย ร.5 ทรงดำหริที่จะยกเลิกการเล่นพนัน แต่รายใด้จากอากรหวยนั้นมีจำนวนมากและเป็นรายใด้สำคัญ จึงทรงยกเลิกในรายอากรบ่อนเบี้ยก่อน และต่อมาจึ่งยกเลิกอากรหวยในสมัย ร.6  และ ในสมัย ร.5 นั้นใด้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และมีการออกล็อเตอรี่ในวาระพิเศษอีกหลายๆครั้ง เพื่อหารายใด้บำรุงการกุศลและบำรุงสาธารณะ ต่อมาภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 จึงมีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ ต่อมามีการจัดตั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นในปี พ.ศ.2482 ทำให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจำ และการเล่นหวยจึงเปลี่ยนรูปแบบจาก หวย ก ข แบบเดิมไปเป็นการใช้เลขท้ายของล็อตเตอรี่แทน

 


สลากกินแบ่งรัฐบาล 

คือล็อตเตอรี่ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกให้และผู้ที่ต้องการจะขายก็ต้องใด้รับอนุญาติก่อน ในปัจจุบันมีจำหน่ายทั่วไป และจะออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน แต่จะมีบางเดือนที่มีข้อยกเว้นหรือมีการเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล คือ

  • งวดวันที่ 1 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม ปีก่อนหน้า เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่
  • งวดวันที่ 16 มกราคม เปลี่ยนไปออกรางวัลในวันที่ 17  มกราคม เนื่องจากตรงกับวันครู ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
  • งวด 1 พฤษภาคม เปลี่ยนไปออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคมเพราะตรงกับวันแรงงานแห่งชาติ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ใด้พิมพ์และจำหน่ายสลาก ในแต่ล่ะงวดไม่ต่ำกว่า 50 ชุด เป็นสลากธรรมดาคือชุดที่ 01-50 และสลากการกุศลคือชุดที่ 51-100 และเงินรางวัลก็เป็นไปตามจำนวนที่ถูกซึ่งรางวัลแบ่งใด้ดังนี้

รางวัล มูลค่า (บาท) ครั้งที่ออก โอกาสถูก
ต่อ 1 ชุด อัตรา
รางวัลที่ 1 3,000,000 1 1 0.0001%
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 50,000 2 2 0.0002%
รางวัลที่ 2 100,000 5 5 0.0005%
รางวัลที่ 3 40,000 10 10 0.001%
รางวัลที่ 4 20,000 50 50 0.005%
รางวัลที่ 5 10,000 100 100 0.01%
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2,000 2 2,000 0.2%
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2,000 2 2,000 0.2%
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1,000 1 10,000 1%

ในงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ใด้มีการยกเลิกรางวัลแจ๊คพอต ของรางวัลที่ 1 และเพิ่มรางวัลที่ 1 จากจำนวน 2 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท และในงวด 1 กันยายน 2558 มีการเปลี่ยนแปลงรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4 รางวัล ไปเป็นรางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล จะเห็นใด้ว่าหวยนั้นอยู่คู่กับคนไทยมานานจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นควรเล่นอย่างมีสติและพิจารณากันให้ดีเพราะยังไงแล้วการเล่นหวยมีความเสี่ยงสูงควรใช้วิจารณะญาณในการตัดสินใจ

 ที่มา https://th.wikipedia.org