คนถูกหวยเตรียมตัวโดนเก็บภาษีเพิ่ม จาก 0.25% ขยับเป็น 2% 

คนถูกหวยเตรียมตัวโดนเก็บภาษีเพิ่ม จาก 0.25% ขยับเป็น 2% 

ความโชคดีที่จะถูกหวยรางวัลที่1 ว่ายากมากๆแล้ว จากนี้ก็ยังจะมีแนวโน้มโดนจ่อเก็บภาษีเงินใด้ เพิ่มอีกจากเดิม 0.25เปอร์เซ็น ไปเป็น 2เปอร์เซ็น ซึ่งระบบเดิมใช้มานานเป็นระยะเวลา 36 ปี ซึ่งทางสรรพากร จัดเก็บให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อความเป็นธรรม จากการที่ผู้โชคดีจากการใด้รับรางวัลจากรายการอื่นๆ ที่มีการชิงโชคจะต้องเสียภาษี ถึง 5 เปอร์เซ็น


จากการให้ข้อมูล จากนายประสงค์ พูนธเนศ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่าทางกรมสรรพากรใด้อยู่ระหว่างการแก้ไขประมวลกฏหมายรัษฏากร เพืื่อทำการเพิ่มอัพตราการจัดเก็บภาษีใบรับรางวัล ซึ่งแต่เดิมเก็บที่ 0.25 เปอร์เซ็น เพิ่มเป็น 2 เปอร์เซ็นซึ่งขั้นตอนนี้ใด้เปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วและจากนี้ขั้นต่อไปจะทำการเสนอสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรแบบเดิม ถูกใช้มา 36 ปี เงินรางวัลที่ 1 ในขณะนั้น อยู่ที่ 1 ล้านบาท แต่ในปัจจุบัน จำนวนเงินรางวัลเพิ่มเป็น 6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการถูกรางวัลจากกรณีอื่นที่ถูกหัก ถึง 5 เปอร์เซ็น ต่างกันมากและต้องมีการนำรายใด้ไปคำนวน ภาษีเงินใด้บุคคลธรรมในช่วงปลายปีอีก แต่ในทางผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ต้องมีการเสียภาษีเงินใด้บุคคลธรรมดา จากการเก็บภาษีเพิ่ม ไม่ใด้คาดหวังจะให้สรรพากรมีรายใด้เพิ่ม แต่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยกันจ่ายภาษีด้วยน่ะจ๊ะ ชาติไทยจะใด้ก้าวหน้า พัฒนากันไป

 

ขอบคุณเนื้อหา ภาพประกอบ จาก ไทยรัฐออนไลน์