ตามรอยประวัติ เทพเจ้าทันใจ นัตโบโบจี บูชาแล้วชีวิตร่ำรวย

ตามรอย ประวัติ เทพเจ้าทันใจ นัตโบโบจี รีบดูแล้วจะรวย

  ในบทความนี้เรานำเรื่องราว ประวัติความเป็นมา ขององค์เทพเจ้าทันใจ สิ่งศักดิ์สิทธ์ชื่อดังแห่งเมืองเมียนมาร์ เป็นที่กล่าวขาน ร่ำลือ เรื่องความสำเร็จ จากการขอพร อะไรจะสำเร็จสมความปราถนา องค์เทพเจ้าทันใจจะมีอีกชื่อที่ชาวเมียนมาร์เรียกว่า นัตโบโบจี หมายถึง เจ้าปู่หรือองค์พ่อปู่ เป็นเทพที่มีศักดิ์สูงระดับมหาเทพ และมีด้วยกันทั้งหมด 5 องค์ ทำหน้าที่ปกป้องรักษาเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น องค์มหาเจดีย์ชะเวดากองเป็นต้น

จากประวัติการสร้างองค์พระมหาเจดีย์ ชะเวดากองซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์เทพทันใจ นัตโบโบจีนั้น มีเรื่องเล่ากันสืบต่อมา เมื่อในอดีตกาล มีพ่อค้าชาวมอญ สองคน ใด้เดินทางค้าขายไปยังชมพูทวีป และใด้รับพระเกศาธาตุ จากองค์พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จำนวน 8 เส้นด้วยกัน เมื่อเดินทางกลับมาก็ใด้นำไปถวายต่อกษัตริย์ และใด้มีการคิดสร้างเจดีย์เพื่อเอาไว้บรรจุพระเกศาธาตุ และตามตำนานของบ้านเมืองสมัยนั้นกล่าวว่าจะต้องสร้างองค์พระมหาเจดีย์ที่เขา สิงฆุตตระ แต่ตำแหน่งของภูเขานี้ยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ใหน จึงใด้เสาะหาและก็มีองค์เทพ นัตโบโบจีนี้ ปรากฏกายขึ้นแล้วชี้นิ้วบอกทิศของภูเขาสิงฆุตตระ เมื่อคณะใด้เดินทางไปตามที่ทิศที่องค์เทพเจ้าใด้บอก สักระยะหนึ่ง ก็ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งของภูเขานั้นอยู่ที่ใหน ก็มีเทพอีก 2 องค์ปรากฏร่างขึ้นแล้วชี้ให้ทราบเส้นทางต่อไป  เมื่อคณะเดินทางมาถึงตำแหน่งของภูเขา สิงฆุตตระ จากการชี้ทางขององค์เทพ รวมแล้วมีทั้งหมด 5 องค์ ซึ่งองค์สุดท้ายใด้ชี้นิ้วลงดินบอกตำแหน่งที่สร้างองค์มหาเจดีย์ ซึ่งเป็นสถานที่มงคลตามตำนานเขาสิงฆุตตระ และระหว่างการสร้างองค์พระมหาเจดีย์นั้น องค์เทพทั้ง 5 ใด้นำสิงศักสิทธิ์ 3 อย่าง มาบรรจุรวมกับพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ไม้เท้าพระกกุสันโธ กระบอกน้ำของพระพุทธโกนาคมโน และผ้าสบงพระพุทธกัสสปะและในกาลต่อไปข้างหน้าก็จะมีองค์สมเด็จพระอริยะเมตรตรัยนำสร้อยและพระมหามงกุฏมาบรรจุร่วมไว้ที่องค์พระมหาเจดีย์แห่งนี้ด้วย


  จากตำนานการก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ชะเวดากองนั้น มีความศักสิทธิ์ยิ่งนัก ใครมีโอกาสใด้เดินทางไปกราบไหว้ ชีวิตมีความเจริญสุขยิ่งขึ้นและเมื่อใด้ไปกราบขอพรองค์มหาเทพทันใจ นัตโบโบจี ด้วย ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จ ขออะไรก็จะใด้ตามที่ขอ

สำหรับสิงของที่จะนำไปบูชาองค์เทพทันใจนั้น นิยมใช้มะพร้าว กล้วยนากสีแดง เพราะเป็นผลไม้มงคล พร้อมด้วยช่อใบไม้ เรียกว่า ใบชัยชนะ ฉัตร ตุง และการอธิษฐานขอพรนั้น ต้องขอเพียง ข้อเดียวเท่านั้น และห้ามเปลี่ยนใจ  ส่วนท่านที่ไม่มีเวลาเดินทางไปขอพรที่เมืองเมียนมาร์ ก็สามารถหาเช่า บูชาองค์เทพทันใจใด้ทั่วไปในแหล่งจำหน่ายวัตถุมงคลที่เมืองไทย และทำการสวดคาถา บูชาองค์เทพทันใจ และตั้งจิดอธิษฐานขอพร ก็สามารถทำใด้เหมือนกัน

                                 คาถาบูชา เทพทันใจ (นะโม ๓ จบ )

เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม

ที่มา: http://www.tnews.co.th