รู้วิธีลงทุน รู้วิธีรวย ด้วยเงินเหลือเก็บ 1,000 บาท

มีเงินเหลือเก็บ 1,000 ก็ลงทุนใด้ ด้วยวิธีนี้

ในวันนี้เรานำเอาแนวทางการลงทุนที่คิดว่า ทุกท่านสามารถทำเองใด้ และไม่ใช้ทุนมากมาย และยิ่งเป็นพนักงานหรือคนที่ทำงานกินเงินเดือน ที่เงินเหลือเก็บไม่มาก สัก 1,000 บาท หรือไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุน แต่อยากจะเก็บเงินหรือให้เงินทำงานมีรายใด้เจริญงอกงาม และต้องการการลงทุนที่ไม่สูงมากและความเสี่ยงต่ำ ลองศึกษาแนวทางที่นำมาฝากกันในวันนี้ เพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นความรู้ให้กับตนเอง อีกทางหนึ่ง ( แนวทางนี้เป็นการแนะนำคร่าวๆ ซึ่งนักลงทุนหรือท่านใดที่สนใจลงทุนจริงๆ ต้องมองหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองเพิ่มเติมอีกที) ไปดูกันเลยว่า แต่ล่ะวิธีมีอะไรบ้าง

การลงทุน หุ้น ตราสารหนี้

1. ลงทุนด้วยวิธี เปิดบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง
การเปิดบัญชีประจำดอกเบี้ยสูง นั้นจะใช้วงเงิน ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ซึ่งจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยออมทรัพย์หรือว่าดอกเบี้ยฝากประจำแบบปกติทั่วไป ที่ให้ดอกเบี้ยเพียง 0.15 % แต่ดอกเบี้ยแบบฝากประจำดอกเบี้ยงสูงจะอยู่ที่ 3.50 % ถือว่าสูงมากกว่า เนื่องมาจากมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออมมากขึ้น และจะต้องมีการฝากต่อเนื่อง อยู่ที่ 24 – 36 เดือน ที่สำคัญคือ ไม่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายด้วย เพราะมีการสนับสนุนทางกฏหมายส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนออมเงินนั่นเอง การลงทุนแบบนี้จะมีความเสี่ยงที่ต่ำผลตอบแทนดีกว่าแบบปกติ และเหมาะสมกับนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจแต่มีความรู้เรื่องการลงทุนน้อย เป็นไงกันบ้างแนวทางลงทุนด้วยวิธีการแบบเปิดบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยสูง ไม่ยากใช่ใหม ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อใด้กับธนาคารพาณิชย์ที่สนใจกันใด้เลย


2.ลงทุนด้วยวิธี กองทุนรวม
กองทุนรวมนั้น เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่อยากจะแนะนำให้กับท่านที่สนใจการลงทุน ซึ่งจะใด้แก่ การลงทุนในตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ หุ้น เป็นต้น โดยที่จะมีบริษัทจัดการกองทุนซึ่งต้องใด้รับอนุญาตตามกฎหมายนำเงินของนักลงทุนรายย่อยไปลงทุนต่อตามความต้องการ ดังที่ใด้กล่าวไปข้างต้น และบริษัทจะใด้รับค่าธรรมเนียมเป็นผลตอบแทนในการบริหารงาน การลงทุนด้วยวิธีนี้เหมาะกับนักลงทุนทีมีความรู้มากขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่มีเวลาติดตามหรือศึกษากองทุนมากนัก เพียงแต่เลือกกองทุนรวมที่สนใจหรือคิดว่าเหมาะสมพร้อมกับทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินการ กำไรของกองทุนก็คอยติดตามใด้เป็นระยะๆ ผล การลงทุนด้วยกองทุนรวมนั้น จะมีความเสี่ยงปานกลาง แต่ผลตอบแทนจะสูงกว่าฝากธนาคาร สำหรับตัวเลือกการลงทุนแบบนี้ท่านใหนสนใจก็ติดต่อใด้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่สนใจใด้เลย

 

3. ลงทุนด้วยวิธีการทยอยซื้อหุ้น
การลงทุนด้วยวิธีซื้อหุ้นที่จะแนะนำก็คือ หุ้นแบบDCA หรือ Dollar Cost Average เป็นวิธีการทยอยซื้อหุ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะทยอยซื้อประมาณเดือนละครั้ง ข้อดีคือราคาหุ้นที่ซื้อนั้น จะเป็นราคากลาง ของค่าเฉลี่ย ซึ่งไม่ถูกมากและไม่แพงมากจนเกินไป สำหรับการลงทุนด้วยวิธีนี้นั้นจำเป็นจะต้องเลือกหุ้นที่มีแนวโน้ม การเติบโตในระยะยาวที่ดี
เพราะราคาที่เติบโตในอนาคตจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวใด้ การลงทุนแบบ หุ้นDCA จะเน้นหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และมีความมั่นคงในกิจการที่สูงหรือเป็นผู้นำในระบบอุตสาหกรรมการลงทุนด้วยวิธีการนี้ ผู้ที่สนใจจะต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนที่อยู่ในระดับ ปานกลาง ถึงสูงมาก ที่สำคัญต้องติดตามข้อมูลกิจการด้วยตัวเอง และสามารถรับความเสี่ยงใด้มากกว่ากองทุนรวม และให้ผลตอบแทนในระยะยาว
สำหรับท่านใหนที่สนใจการลงทุนด้วยวิธีนี้ ติดต่อใด้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจใด้เลย ซึ่งจะมีการซื้อแบบอัตโนมัติหรือซื้อด้วยตนเอง อยู่ที่ท่านที่สนใจจะเลือกใด้เอง ติดตามดูรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ www.set.or.th/set/memberlist.do

สำหรับแนวทางการลงทุนที่แนะนำในบทความนี้ อาจจะยังไม่ใช่ทางเลือกทั้งหมดในการลงทุน ซึ่งยังมีอีกหลายวิธี เพียงแต่ท่านที่สนใจต้องศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อจะใด้วางแผนการลงทุนทางการเงินที่เหมาะสมให้กับตัวเอง สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเก็บเงิน บริหารเงิน และการลงทุนกันทุกๆท่าน รวยๆๆๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.sanook.com