สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน มีอะไรบ้าง

 สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเชียน รู้แล้ว บอกต่อ

สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน

สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน

ในบทความ สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน ที่นำมาฝากเป็นความรู้ครั้งนี้ บางท่านอาจจะรู้มาก่อนแล้วเกี่ยวกับ สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน แต่สำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้ก็เก็บเกี่ยวข้อมูลนี้เอาไว้ใด้ ซื่งอาจจะไม่มากไม่น้อย แต่คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน สำหรับ สกุลเงิน ในประเทศ สมาชิกอาเซียน ซึ่งมีด้วยกัน 10 ประเทศ และค่าเงิน และชื่อสกุลเงิน จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย

สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน

สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน

1.ประเทศไทย เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2510 สกุลเงิน ประเทศไทย คือ Thai Baht บาท (Baht) The Thai Baht (THB) is the official currency of Thailand.
สำหรับ ธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับละ 20 บาท, 50 บาท , 100 บาท , 500 บาท และ 1,000 บาท

ธนบัตร อินโดนีเซีย

2..ประเทศ อินโดนีเซีย เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2510 สกุลเงิน คือ Indonesian Rupiah รูเปียห์ (Rupiah) The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia. สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 1,000 รูเปียห์, 2,000 รูเปียห์ , 5,000 รูเปียห์, 10,000 รูเปียห์, 20,000 รูเปียห์ 50,000 รูเปียห์และ 100,000 รูเปียห์
อัตราแลกเปลี่ยน 1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht/ค่าเงิน อินโดนีเซีย 1,000 รูเปียห์ เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 3 บาท

ธนบัตร มาเลเซีย

3.ประเทศ มาเลเซีย เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2510 สกุลเงิน ประเทศมาเลเซีย คือ Malaysian Ringgit ริงกิต (Ringgit)The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia.  สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับละ 1 ริงกิต, 5 ริงกิต , 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต
อัตราแลกเปลี่ยน 1 Malaysian Ringgit approximately equals 10 Thai Baht/ค่าเงิน มาเลเซีย 1 ริงกิต เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 10 บาท

ธนบัตร ฟิลิบปินส์

4.ประเทศ ฟิลิปปินส์ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2510 สกุลเงิน ประเทศฟิลิปปินส์ คือ Philippine Peso เปโซ (Peso) The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines.   สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ , 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ
อัตราแลกเปลี่ยน 1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht/ค่าเงิน ฟิลิปปินส์ 1.40 เปโซ เท่ากับเงินไทย ประมาณ 1 บาท

Singapore Dollar

Singapore Dollar

5.ประเทศ สิงคโปร์ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2510 สกุลเงิน ประเทศสิงคโปร์ คือ Singapore Dollar ดอลลาร์ (Dollar) The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore.  สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 2 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์ , 10 ดอลลาร์ , 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยน 1 Singapore Dollar approximately equals 25 Thai Baht./ค่าเงิน 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 25 บาท


bnd

6.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2527 สกุลเงินคือ Brunei Dollar ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม (Dollar) The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam.   สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 1 ดอลลาร์, 5 ดอลลาร์, 10 ดอลลาร์, 20 ดอลลาร์ , 25 ดอลลาร์, 50 ดอลลาร์, 100 ดอลลาร์, 500 ดอลลาร์ , 1,000 ดอลลาร์ และ 10,000 ดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยน The current exchange rate of the Brunei Dollar (BND) to the Thai Baht (THB) is approximately 1 BND to 25 THB./ค่าเงิน 1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 25 บาท

dong

dong

7.ประเทศ เวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2538 สกุลเงิน ประเทศเวียดนาม คือ Vietnamese Dong ด่ง (Dong) The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam.   สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับละ 1,000 ด่ง 2,000 ด่ง 5,000 ด่ง 10,000 20,000 ด่ง 50,000 ด่ง 100,000 ด่ง 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง
อัตราแลกเปลี่ยน 652 Vietnamese Dong = 1 Thai Baht/ค่าเงิน เวียดนาม 652 ด่ง เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 1 บาท

1000_Kyat_

MyanmarP80-1000-Kyats-(2004)_b

8.ประเทศ พม่า เมียนมาร์ เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2540 สกุลเงิน คือ Myanmar Kyatจ๊าด (Kyat) The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar.
สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 50 ปยา, 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 จ๊าด , 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด
อัตราแลกเปลี่ยน 26.0460 Myanmar Kyat = 1 Thai baht/ค่าเงิน เมียนมาร์ 26 จ๊าด เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 1 บาท

kip

kip

9.ประเทศ ลาว เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2540 สกุลเงิน ประเทศลาว คือ Lao Kip กีบ (Kip) The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos.
สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ
อัตราแลกเปลี่ยน 1000 Lao Kip = 4 Thai Baht/ค่าเงิน ลาว 1,000 กีบ เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 4 บาท

riel

riel1

10.ประเทศ กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ปี พ.ศ. 2542 สกุลเงิน ประเทศกัมพูชา คือ Cambodian Riel เรียล (Riel) The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia.  สำหรับธนบัตรที่ใช้ในประเทศ มีฉบับล่ะ 50 เรียล 100 เรียล 200 เรียล 500 เรียล 1,000 เรียล 2,000 เรียล 5,000 เรียล 10,000 เรียล 20,000 เรียล 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล
อัตราแลกเปลี่ยน 127 Cambodian Riel = 1 Thai Baht/ค่าเงิน กัมพูชา 127 เรียล เท่ากับ เงินไทย ประมาณ 1 บาท

 

สำหรับค่าเงิน สกุลเงิน 10 ประเทศ อาเซียน ในแต่ละประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวันจากธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลความรู้ที่นำมาฝากให้กับทุกท่านครั้งนี้ คงจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อย แต่สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็น่าจะเก็บเอาไว้ก่อน เผื่อมีโอกาสท่องเที่ยวไปในประเทศสมาชิกอาเซียน ก็จะใด้บริหารจัดการ การเงิน การจ่ายซื้อของ หรือ ค่าบริการ ใน ชาติอาเซียน ใด้อย่างไม่มีปัญหาน่ะจ๊ะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล,รูปประกอบ : http://www.uasean.com 

กลับสู่หน้าแรก>>>>