สังคมไร้เงินสด Cashless Society กับกระแส QR Code ที่ต้องรู้

CR Code การใช้จ่ายคนไทยยุค สังคมไร้เงินสด Cashless Society

ขอกล่าวคำว่าสวัสดีใน สภาวะเมืองไทยที่มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นในสังคม ทั้งการเมือง การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ คนจน คนรวย รวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เอาเป็นว่าแอดมินก็ขอให้คนไทยเข้มแข็ง อดทนและดำรงตนอยู่ในความดี ต้องมีสักวันที่ฟ้าเปิด คนไทยจะใด้สดใส และมีรอยยิ้มทั่วถิ่นขวานทอง สำหรับเรื่องราวในบทความนี้ เป็นเรื่องที่ใกล้ทุกคน และจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในยุคสังคมไร้เงินสด Cashless Society นั่นก็คือ การใช้จ่ายผ่าน QR Code นั่นเองสังคมไร้เงินสด qrcode

ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงในเรื่องการให้บริการธุรกรรมการเงิน เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการ ชำระเงินแบบ QR Code ทำให้เกิดแพลตฟอร์มหลายหลาย จึงใด้มีการทำการสำรวจ โดยทาง ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยพบว่า การชำระเงิน ด้วยระบบ QR Code เป็นบริการที่คนไทยนิยมมากที่สุด หัวข้อที่เน้นสำรวจ คือ ทัศนคติในการใช้เงินสด และใช้จ่ายผ่านโมบายล์ เพย์เมนท์ พบว่า ในช่วงอายุ 18-62 ปี และเคยใช้โมบายด์ เพย์เมนท์ ซึ่งมีจำนวน 400 แยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มล่ะ 100 คน ช่วงอายุ 18-21ปี ,อายุ 22-37ปี,อายุ 38-50ปี และ อายุ 51-65ปี

UPI_Payment1


ผลจากการสำรวจ พบว่า พฤติกรรมในช่วง 3 เดือน มีการใช้แอพฯชำระเงิน 3.1แอพฯต่อคน และการชำระเงินแบบ เงินสด ยังคงมาเป็นอันดับ 1 อยู่ที่ 87% รองลงมาคือ บัตรเครดิต 48% และบัตรเดบิต 50%  สำหรับการใช้จ่ายในระบบโมบายดล์ เพย์เมนท์ ผ่านQR Code 75% ,ชำระเงินแบบ per-to-per (P2P) 67% การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ( Contactless )35% และ ยังมีอีกราว 22%  หรือ 1 ใน 4 ของคนไทยที่ใช้จ่ายผ่าน โมบายล์ เพย์เมนท์ ทั้ง 3 บริการ ด้วยเหตุผลที่เน้น ความง่าย สะดวก ที่สำคัญ ไม่ต้องพกเงินสด และ แอพฯที่คนนิยมมากที่สุดคือ ชำระเงินผ่าน QR Code 75% , P2P 67% , Contactless 36%

UPI3

ปัจจัยสำคัญที่คนนิมเลือกชำระเงินผ่านมือถือ คือ รวดเร็ว สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม ราคาถูก และเรื่องความปลอดภัย แต่จะมีอุปสรรคบ้าง ในมุมของร้านค้าที่มีจำนวนจำกัดและมองว่า การชำระเงินที่มีจำนวนน้อย ซึ่งชำระด้วยเงินสดจะมีความสะดวกกว่านั่นเอง

UPI4

จากการสรุปของ วินเซนต์ หลิง รองผู้จัดการทั่วไป ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนไทยมีทัศนคติเชิงบวกในการเข้าสู่ยุค สังคมไร้เงินสด Cashless Society เพราะ จากการสำรวจ 7 ใน 10 ผู้ตอบแบบสำรวจ อยากให้ไทยเป็นสังคมไร้เงินสด นอกจากนั้น ยังเชื่อว่าการเข้าสู่ยุคดังกล่างต้องใช้ระยะเวลา 12 ปี เนื่องจาก โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี ที่จะนำพาให้ผู้คนหันมาใช้บริการโมบายล์ เพย์เมนท์ กันมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.marketingoops.com