สุดยอด ออมเงิน ในยุคสังคมไร้เงินสด ทำใด้จริง

สุดยอด ออมเงิน ในยุคสังคมไร้เงินสด ทำใด้จริง

สุดยอด ออมเงิน

 

เรื่องราว สุดยอด ออมเงิน นี้เกี่ยวข้องกับสังคมในปัจจุบัน สังคมไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไปใกลมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ทำให้สามารถติดต่อ กันง่ายมากกว่าสมัยก่อน และในบทความที่เรานำมาฝากกันในครั้งนี้ ก็จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การใช้จ่าย หรือธุรกรรมทางการเงินเพราะเป็นสิ่งที่อยากให้ใด้รับรู้เอาไว้ ตามหัวข้อที่ใด้ตั้งไว้ การออมเงิน ใน สังคมไร้เงินสด( Cashless Society) พูดถึง โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ทุกท่านคงต้องมีอยู่แล้ว คนล่ะเครื่อง บางท่านก็อาจจะมากกว่า อยู่ที่ความจำเป็นส่วนบุคคล และเครื่องมือสื่อสารตัวนี้ สามารถช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในหลายๆอย่าง รวมไปถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน การซื้อของออนไลน์ จ่ายค่าบริการต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องถือเงินสดให้ยุ่งยาก ซึ่งธนาคารทุกแห่งในปัจจุบัน ก็เปิดให้มี บริการ Internet Banking และ บริการ Mobile Banking เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าหรือผู้คนทั่วไป ทำให้มีความสะดวกรวดเร็ว การใช้จ่ายคล่องตัว และอยู่ที่ใหนก็สามารถทำธุรกรรมการเงินใด้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคาร หลายท่านเริ่มปรับพฤติกรรมการใช้บริการแบบนี้ เพื่อความสะดวก แต่อาจจะมีอีกหลายคนที่ยังไม่ปรับตัว หรืออาจจะค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไป เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ที่ใกล้ตัวเข้ามาทุกขณะ และความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัวนี้ บางครั้งก็อาจจะทำให้เราเพลินกับการใช้เงินจนหมดบัญชีโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเราต้องมีการวางแผนการเงิน ให้มีประสิทธิภาพซึ่งจะมีวิธีใหนบ้าง ไปดูกันเลย

สุดยอด ออมเงิน

 ลำดับแรก วิธีการนี้ก็จะเหมือนการเริ่มต้นการออมทั่วๆไป นั่นก็คือ การจัดสรรบัญชี แยกประเภทบัญชี แต่ว่ามีความสำคัญต่อการออมมาก เพราะรูปแบบการใช้จ่ายเงิน การโอน รับเงินในยุค ดิจิทัล มีความคล่องตัวสูงถ้าไม่จัดสรร ระบบ บัญชีไว้รองรับ ก็คงจะไม่มีเงินเหลือให้ออมแน่นอน
และอาจจะทำให้ระบบการใช้จ่ายเงิน ปะปน ไม่เป็นระเบียบและการออมก็ไม่เกิดความสำเร็จ การจัดสรรบัญชีมีแบบใหนพอเป็นแนวทางบ้าง ไปดูกันใด้เลย

1.บัญชีเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สำหรับการใช้จ่ายแบบรายวัน รายเดือน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าอาหาร ค่าสินค้าจำเป็น ค่าเดินทาง ซึ่งการเปิดบัญชีแบบนี้ควรมองที่ค่าธรรม ในการถอน การจ่าย การโอน ควรจะปลอดค่าธรรมเนียม 0 % จะดีที่สุด

2.บัญชีเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งจะเก็บเงินในบัญชีนี้สำหรับช่วงเวลาฉุกเฉินและจำเป็นต้องใช้จริงๆ เช่น เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ตกงาน ย้ายงาน เงินส่วนนี้ควรเปิดบัญชีที่เป็นแบบคล่องตัว จะฝาก หรือว่าจะถอนเมื่อไหร่ก็ใด้ และควรมีผลตอบแทนสูงด้วยจะดีที่สุด

3.บัญชีเเพื่อการออม เลือกใด้แบบฝากประจำ หรือไม่ประจำ แต่ต้องเน้นให้ดอกเบี้ยสูง เริ่มต้นออม เร็วเงินก็จะยิ่งสะสมเพิ่มมากขึ้นเร็วเท่านั้น ซึ่งการฝากขั้นต่ำจะมากหรือน้อย สามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์ที่สนใจใด้เลย


4.บัญชีเพื่อเป้าหมายของชีวิต อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือระยะยาว อยู่ที่จะกำหนดกันเอง เช่น เพื่อซื้อบ้าน ซื้อรถ หรือการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งออมส่วนนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถ ถอนออกมาแล้วเอาไปรวมกับบัญชีเงินออมใด้ ก็จะทำให้เงินในบัญชีการออมเพิ่มมากขึ้นส่วนการจะตั้งเป้าหมายใหม่ ก็เริ่มการออมใหม่ ก็สามารถทำใด้

5.บัญชีเพื่อการลงทุน เงินต่อเงิน ให้เงินทำงาน เป็นการจัดสรรบัญชีเพิ่มเติม ในกรณีที่มีรายใด้พอเพียง เพื่อนำเงินในบัญชีไปต่อยอดเช่น ลงทุนกับ กองทุน พันธบัตร หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองรูปพรรณ สลากออมสิน เป็นต้น และที่สำคัญ ก่อนการลงทุนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน

ลำดับที่สอง ความมีวินัยในการออม จากแนวทางลำดับแรก ที่แนะนำให้จัดสรรบัญชีต่างๆ เอาไว้ จะไม่เกิดผลใดๆเลย ถ้าผู้ทำจะทำการออมไม่มีวินัย เพราะฉะนั้นการมีวินัยในการออม จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ใด้ และจะต้องทำให้ใด้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง แล้วจะพบว่าเงินที่ออมไว้
ในบัญชีจัดสรร จะเพิ่มพูนขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้การออมสำเร็จถึงเป้าหมาย

ลำดับที่สาม ใช้ Application ในมือถือ หรือในอินเตอร์เน็ต เป็นตัวช่วย ในการจัดการเงิน เมื่อมีการโอน เข้า ออก โดยที่เราไม่ต้องจับเงิน ซึ่งมีผลดีทำให้ไม่เกิดความลังเล และตรวจเช็ตใด้แค่สถานะเงินของตัวเอง และแอปพลิเคชันทางด้านการเงิน
สามารถดาวน์โหลดใด้จากอินเตอร์เนต ซึ่งมีแบบฟรีและเสียเงิน ซึ่งมีทั้งบันทึกรายรับ รายจ่าย ในแต่ละวัน หรือแบบรายเดือน หรือการจำแนกค่าใช้จ่าย จัดสรรเงินแบ่งไปออม รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดชำระบิล รวมทั้งจัดระเบียบบัตรเครดิตทำให้
เป็นการจำกัดการใช้จ่ายเกินตัวใด้ ส่วนใครที่สนใจจะศึกษาการใช้งานก็สามารถหาดาวน์โหลดใด้ตามความเหมาะสมของตนเอง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สังคมไร้เงินสด ใด้เร็วขึ้น

สุดยอด ออมเงิน

ลำดับสุดท้าย ความคุ้มค่า ในสังคมที่ไร้เงินสด คือการหาข้อมูล การบริการ ค่าบริการ ต่างๆ หรือการเปรียบเทียบสินค้า ราคา โปรโมชั่น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นหาเองใด้ในโลก อินเตอร์เน็ต ซึ่งมือถือ สมาร์ทโฟน ในปัจจุบันสามารถเล่นอินเตอร์เน็ตใด้หมดแล้ว จึงเป็นการง่ายที่เรา
จะค้นหาข้อมูลเหล่านี้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงข้อมูล ธุรกรรมการเงินต่างๆ การโอนเงินต่างธนาคาร ซึ่งธนาคารหลายๆแห่ง มีประกาศฟรีค่าธรรมเนียมกันหมดแล้ว  การผูกบัญชี PromptPay  เพื่อรับคืนภาษี อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอนาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวเราอย่างมาก รวมทั้งการอัพเดทข้อมูลบริการด้านการเงินมาไว้ศึกษาและปรับใช้กับตัวเราเองใด้เช่นเดียวกัน

คำว่า สังคมไร้เงินเงินสด เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะ แนวทางที่นำมาฝากกันนี้คงจะมีประโยชน์ต่อทุกท่าน หากนำไปลองปรับใช้ จนลงตัว ย่อมช่วยให้การออมเงิน ประสบผลสำเร็จแน่นอน

กลับสู่หน้าแรก

ขอบคุณข้อมูล , รูปประกอบ : https://www.marketingoops.com